https://www.facebook.com/kemikaliedetektiven

GIFTIG BILBARNSTOL (2)

Kvicksilver, flamskyddsmedel och arsenik i bilbarnstolar i USA!

När 150 av årets modeller av bilbarnstolar testades befanns 60 % innehålla giftiga kemikalier och tungmetaller, bl a kvicksilver, kadmium, bly, bromerade flamskyddsmedel och arsenik. Dock har resultatet förbättrats sedan 2008.  kids-car-seat-tests-reveal-chemicals/. (Graco fanns bland de bästa och de sämsta. Alla Babytrend och Recaro innehöll bromerade flamskyddsmedel).
Giftig bilbarnstol beskrivs ett tidigare test och där finns kommentarer, se även Testad & giftig.

Both comments and pings are currently closed.

5 Kommentarer to “GIFTIG BILBARNSTOL (2)”

  1. [...] s.k. flamskyddsmedel – lika bra som de i förra inlägget nämnda ”bromerade”  bilbarnstolarna.) Giftiga kemikalieångor! Att ”modern” brandrök kan vara så särdeles giftig beror [...]

  2. [...] skriver DN. Och hur är det med vattenkranarna nu för tiden (Lite blyvatten, tack!) och giftiga bilbarnstolar? Vad beträffar halloween-produkter sålda i Sverige blev resultatet gott! De innehöll inga [...]

  3. [...] tobaksbolag-manipulerade-data. Halvmetallen arsenik har för övrigt även återfunnits i bilbarnstolar, barnmat, Vinterviken samt i mina läsglasögon, men det tar vi sen. BLOGGPOST [...]

  4. [...] underbart gott (stackenbilvard) och vill köpa nybilsdoften på flaska (jagrullar) och med en giftig bilbarnstol kan det bli ännu mysigare! Särskilt för barnen! *) antimon får inte läcka ur leksaker! **) en [...]

  5. [...] Dags att införa pant samt återvinna nickel/kadmiumbatterier och hålla barn borta från giftiga bilbarnstolar! (?) P.s. Kadmium-värre-an-vad-vi-trott, skrev Dn 2010 & det finns indikationer på att [...]

Subscribe to RSS Feed