https://www.facebook.com/kemikaliedetektiven

KVICKSILVERKONFERENS i Stockholm (2)

En kvicksilverfri framtid i sikte - amalgam en huvudfråga!

Idag avslutades FN:s veckolånga möte (det första av fem) om den giftiga tungmetallen kvicksilver med 400 delegater från hela världen, såväl från regeringar som ideella föreningar. (Jag var där några timmar.)
”Vår framtid är inte avhängig av kvicksilver”, skriver Nordiska Ministerrådet i en broschyr. Det handlar om kol-, gas- och guldutvinning, batterier, elektronikavfall, vårdsektorn, mm. Under veckan har en internationell paraplyorganisation för kvicksilverfri tandvård* bildats. 

Vad har ni mer åstadkommit, frågar jag advokaten Charles Brown, USA (2:a från vänster på bild), från nätverket ”Consumers for Dental Choice” som fokuserar på friheten att välja bort gifter som amalgam.
-Att amalgamproblemet inte längre sopas under mattan. Det är en huvudfråga som alla nu känner till. Dessutom att FDA (den amerikanska hälsovårdsmyndigheten) nu erkänner att det finns risker och tar upp frågan igen! (En del människor i USA vet inte ens att amalgam huvudsakligen innehåller kvicksilver - somliga kallar det ”silverfyllning”.)

-Det kommer att förbjudas i EU inom fem år, tror Servando Pérez Dominguez  (till höger ovan) från den spanska organisationen ”Mercuriados” (mercurio=kvicksilver). Det finns ingen anledning att ha det kvar, lika lite som kvicksilvertermometrar.

Många tycker att glas-ionomerer (innehåller aluminium och fluor) och kompositer (plast) duger bra som alternativ, andra har betänkligheter, till exempel Mario Yarto (till höger med detektiven) rådgivare åt den mexikanska hälsovårdsmyndigheten som under mötet fått upp ögonen för problemet med hormonstörande bisfenol-A (BP-A) i vissa plaster.  Han känner inte till de garanterat BP-A-fria biomaterial som länge använts i hans hemland (se hemsidan Grön Tandvård). Inte heller har han hört talas om Doxadent. Men det har Michael Griffin, chef för en amerikansk forskningsorganisation som kontaktades av Doxas VD nån kväll tidigare i veckan. (För övrigt var jag på BP-A & fetmakonferens i måndags – mer senare.)  
På stora bilden även: Kelly Gallagher (filmare), Anita Tibau.  Högra bilden: Michael Griffin & immunologen Vera Stejskal (som hade ett hemligt (?) möte med utvalda FN-delegater under förmiddagen). Enligt journalisten Elisabeth Carlsson var det få journalister på mötet och de fick inte tillgång till samma information som delegaterna.
Officiell sammanfattning & slutsatser läggs in senare.
* World Alliance for Mercury-Free Dentistry har ännu ingen hemsida, men har redan tryckt upp information på ett flertal språk.
http://www.norden.org/sv/nordiska-ministerraadet/ministerraad/ministerraadet-foer-miljoe-mr-m/arrangementer/fn-s-kvicksilverkonferens-i-stockholm/presentation-paa-nordiskt-sidoevenemang
www.zeromercury.org (global paraplyorganisation)
www.chem_unep.ch/mercury
www.toxicteeth.org (Consumers for Dental Choice)
www.mercuriados.org  (spansk förening)
www.infoamica.it (italiensk patientförening)
www.tf.nu (svensk patientförening)
www.melisa.org (metall-test)
www.kemikaliedetektiven.se (länkar till Grön Tandvård)

Both comments and pings are currently closed.

3 Kommentarer to “KVICKSILVERKONFERENS i Stockholm (2)”

  1. [...] och han såg rätt pigg ut när jag träffade honom på FN:s kvicksilverkonferens i juni (se foto). http://kemikaliedetektiven.se/wordpress/?p=2297  Nyligen försämrades hans tillstånd. Den 26/7 slutade han äta. Aktionen har uppmärksammats [...]

  2. [...] Servando i Spanien har fått betala dyrt för sina tandfyllningar (Kvicksilverkamp) Läs om FN:s kvicksilverkonferens 2010  och 2011. Sanera inte utan att kontakta http://www.tf.nu. Min gamla (icke uppdaterade) tungmetallsida. [...]

  3. [...] året genomförde en egen studie där man testade kvicksilverhalt i hår från deltagarna vid FN:s Kvicksilverkonferens 2010 där amalgam stod i fokus. Varför?  -Man kan inte engagera sig i allt, säger Gunnarsson. [...]

Subscribe to RSS Feed